اخبار کوتاه

» اخبار اسلایدر اصلی » گزارش تصویری اردوی رسانه ای بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی قرارگاه پیشرفت سپاه قزوین در طارم سفلی

گزارش تصویری اردوی رسانه ای بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی قرارگاه پیشرفت سپاه قزوین در طارم سفلیارسال دیدگاه