خانه / شهید محمدحسین محمودیان

شهید محمدحسین محمودیان

 

نهم مهر ۱۳۳۴، در شهر تهران به دنیا آمد. پدرش اصغر، کارمند اداره آبیاری بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. عکاس بود. ششم دی ۱۳۵۷، در قزوین هنگام شرکت در تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در امامزاده حسین شهر قزوین قرار دارد. برادرش صمد نیز به شهادت رسیده است.